contact

Johan Fieten bv

architectuur en

conceptontwikkeling


Marten Kuilerweg 13

7916 RJ Elim

Telefoon (0528) 36 22 77

Mobiel 06 53 33 19 02

info@johanfieten.nl

Architectuurfotografie

(m.u.v. Veghel en Hollandscheveld)

Jan Bouwman Fotografie


Fotografie ASV Veghel

Fotografie Wim Roefs


Fotografie De Boeten Hollandscheveld

Fotografie Petra Appelhof


Portretfotografie

Corb!no


Foto beeld Rudi van de Wint

Andre Weima


Fotografie winterlandschappen

Elim (Drenthe als inspiratiebron)

Johan Fieten


Teksten en vormgeving

Johan Nauta BNO

Colofon

DISCLAIMER

Aan de samenstelling van deze

website is veel zorg besteed.

Getracht is de informatie zo

volledig en actueel mogelijk te

houden. Toch kan het voorkomen

dat de inhoud onvolledig of

onjuist is. Ook kan de informatie

zonder vooraankondiging

wijzigen. Hierdoor kunnen aan

deze website geen rechten

worden ontleend.

Copyright 2012

Leveringsvoorwaarden

Werkzaamheden en opdrachten

worden uitgevoerd onder

toepasselijkheid van de

Standaardvoorwaarden

De Nieuwe Regeling 2005

Rechtsverhouding opdrachtgever

architect, ingenieur en adviseur

(DNR 2005) met daarin onder

meer opgenomen

aansprakelijkheidsbeperkingen

en een arbitraal beding, zoals

gedeponeerd ter griffie bij de

rechtbank te Amsterdam onder

nummer 109/2006.

Deze voorwaarden worden

geacht bij de opdrachtgever

bekend te zijn, zo niet dan zullen

wij deze op verzoek aan u

verstrekken.

nu in ontwerp

AUTEURSRECHTEN

Deze website en de inhoud

daarvan zijn auteursrechtelijk

beschermd. Het is niet

toegestaan iets van deze

website of de inhoud daarvan te

verveelvoudigen, op te slaan in

een geautomatiseerd gegevens-

bestand, of openbaar te maken,

in enige vorm of op welke wijze

dan ook, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van

Johan Fieten bv architectuur

en conceptontwikkeling.