werkwijze

Johan Fieten bv

architectuur en

conceptontwikkeling

Marten Kuilerweg 13

7916 RJ Elim

Telefoon (0528) 36 22 77

Mobiel 06 53 33 19 02

info@johanfieten.nl

Hoe complexer

de opdracht, hoe

groter de uitdaging.

De omgeving en de gebruikers, de kansen en de mogelijkheden,

het idee en de visie: het zijn speerpunten in het ontwerpproces

van Johan Fieten. Dat betekent een constante zoektocht om

gebouwen en ruimten te realiseren die de tijd gaan overleven.

Die hun waarde bewijzen omdat gebruikers er gehecht aan

raken en om die reden dierbaar worden. Het betekent dat je

altijd ondernemend te werk moet gaan en dat je signatuur

persoonlijk blijft.


Architectuur en conceptontwikkeling

Johan Fieten richt zich op ontwerp- en ontwikkelingsvraag-

stukken. Door bijkomende werkzaamheden uit te besteden kan

hij zich daar volledig op concentreren. Vanaf het concept wordt

de opdracht uitgewerkt tot stedenbouwkundig- en welstands-

akkoord. Voor de technische uitwerking en begeleiding van dit

proces beschikt Johan Fieten over een uitstekend netwerk van

gespecialiseerde partijen. Vervolgens wordt een opdracht op

esthetisch niveau door hem begeleid tot en met de oplevering.

Ondernemend

Kun je meer doen dan de opdrachtgever verwacht? De leer-

school van Johan Fieten telde drie bepalende disciplines:

creerend, uitvoerend en opdrachtverstrekkend. Met zijn eigen

architectenbureau FAME en later als projectontwikkelaar, werd

deze optelsom van kwaliteiten het kenmerk van zijn werkwijze.

Niet alleen de ontwerpen maken, maar ook kansen zien en

problemen oplossen. Meer doen dan verwacht wordt. Hoe

complexer de opdracht, hoe groter de uitdaging.


Persoonlijk

Aan elk gebouw van zijn hand is de signatuur van Johan Fieten

te herkennen. Niet bij uitstek aan materiaalgebruik of details,

maar door vorm en uitstraling. Er staat iets. Of het is perfect in

de bestaande omgeving ingepast. Noem het een statement

voor, of namens, de gebruiker. Dat betekenisvolle gevoel is de

persoonlijke ontwerpstijl van de architect Johan Fieten. Een stijl

waar het ondernemende en persoonlijke samenkomt.

Zuidwolde, Spiekampenweg

Klik op de foto voor een vergroting

nu in ontwerp